Projekt rewitalizacji i zagospodarowanie terenów przyległych do Fortu VII Colomb w Poznaniu Shell Shelter – Projekt budownictwa przeznaczonego na tereny dotknięte klęskami żywiołowymi Projekt zagospodarowania ulicy Wrocławskiej w Poznaniu Muzeum Motoryzacji w Poznaniu Kantyna pracownicza, Koło Specjalistyczne Gabinety Lekarskie MP-MEDICAL, Poznań Cukiernia Vogt, Poznań Black & White Hotel – project wnętrz Rewitalizacja Placu Nowy Targ we Wrocławiu Pomnik Armii Krajowej w Krakowie Projekt zagospodarowania terenów frotu VIIIa w Poznaniu